Klikk her OASE
 
Oase er en inspirasjons- og fornyelsesbevegelse for kristenfolket i Norge. Oase vil ved Den Hellige Ånd utruste kristne til å bygge livskraftige fellesskap og sende dem til verden. ”BLI FYLT AV ÅNDEN” har vært og er Oases grunnleggende budskap. Her ligger kraften. Modeller og metoder forandrer seg. Skal det bli varig vekst er det en ting som står fast: Vi trenger Guds nærvær og Åndens kraft.